Religionsfrihet - Karmakontot
29275
post-template-default,single,single-post,postid-29275,single-format-standard,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,columns-3,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
8 december, nyårskalender istället för julkalender, hope for kinshasa, människorättshjältar, religionsfrihet

Religionsfrihet

Religionsfrihet innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt utöva sin religion. Det betyder att vi värnar om individens valfrihet, i alla fall till viss del. Här finns dock fortfarande mycket att diskutera och definiera, bland annat om hur valfrihet är möjlig att praktisera med en begränsad kunskap eller erfarenhet.

Borde det inte vara självklart att varje människas rättigheter och friheter slutar var nästa människas motsvarande rätt börjar? Kanske skulle det gå att förklaras med neurologiska kopplingar och hjärnans korta belöningssystem? Hur kan människor annars dela vår konfliktfyllda historia om den gemensamma nämnaren inte är biologisk?

 

“Vi är nog mer lika än vad vi tror och kanske är vi också lika intresserade av vinna över de biologiska faktorer som tidigare utgjort hinder för annan utveckling.”

 

Därför tar Karmakontot avstånd från religion. Hos Amnesty kan vi läsa ett utdrag från en intervju angående folkmordet i Sudan:

 ”– Bibeln är väldigt tydlig: Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Men sanningen dödar i Sydsudan. Om du säger sanningen är du död, säger Moses Monday John. Han är vd för Organization for Nonviolence and development och deltar i seminariet Religious actors – trouble makers or champions of human rights? på Mänskliga rättighetsdagarna i Jönköping.

 Moses Monday John jobbar i Sydsudan, där en majoritet av befolkningen är kristen. Han menar att Bibeln måste tolkas utifrån den kontext som varje människa lever i. Men vissa kyrkliga ledare säger att Gud väljer landets ledare, och den som motsätter sig dem motsätter sig också Guds plan – oavsett vad ledarna gör. – Men det gör folket passivt och ger stöd åt dåliga ledare. Andra religiösa aktörer är också tysta i tider av förtryck, eller agerar för sent, anser Moses Monday John.”

 

Det finns förstås orimliga levnadsförhållanden inom samtliga religioner och utdraget från MR-dagarna och Amnesty är endast ett av många exemplen på hur människor bakbinds av religioner.

Folkmord, genocidium är ett internationellt straffrättsligt begrepp som introducerades efter andra världskriget. Vilka händelser som är folkmord och vilka som inte är det kan vara ett känsligt ämne att prata om då det är en stor politisk fråga, men alltså även en religiös fråga. Istället vill Karmakontot ägna fokus åt positiva krafter och hjälteinsatserna som räddar människor.

Vår förmånstagare idag Hope for Kinshasa är ett exempel på en positiv kraft som bygger grundläggande infrastruktur där det mest behövs. Genom utbildning, vård och ökad medvetenhet ökar föreningen social integration och verkar för valfrihet som utgör proaktivt arbete för en hållbar utveckling i regionen. Vi tror nämligen att vi bidrar till en bättre värld genom att öka antalet goda alternativ och att så länge det finns fler goda exempel än dåliga så är allt väl.

 

Här kan du stödja hjärtefrågan med dina julklappsinköp!

Hope for Kinshasa erbjuder vackra smycken i sin webbshop som ett sätt att stödja deras verksamhet.

hopp smycke för gott ändamål, julklapp 2017
No Comments

Post A Comment