LUCKA 21 - Elitistisk resursfördelning - Karmakontot
29593
post-template-default,single,single-post,postid-29593,single-format-standard,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,columns-3,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
21 december, nyårskalender, resursslöseri, elitism, tankevurpa, alla kan, reclaim the humanity, hungerprojektet

LUCKA 21 – Elitistisk resursfördelning

 

Alla vet att en ojämn resursfördelning leder till globala problem.

Elitteori är en samhällsteori som beskriver hur resurser, är ojämnt fördelade i samhället. I större utsträckning ifrågasätter folket om inte det elitistiska samhälle, med sin godtyckliga ställning, faktiskt bakbinder reell valfrihet och leder söndringen av våra viktigaste värderingar. Man kan nog fråga sig om en elit per definition kan fortsätta ha ställning som elit utan att kontinuerligt utsättas för nya perspektiv och förnyade ambitioner.

Kan hända att detta utgör en av vår tids största tankevurpor, för hur ska en elit bibehålla sina elitiska egenskaper i en alltför homogen grupp? Den självutnämnda eliten illustreras bäst i sagan om Kejsarens nya kläder. En elit består enligt den Spanska filosofen Ortega Y Gasset (1883-1955) av individer eller grupper av individer med speciella kvalifikationer. Och för att bilda en elit krävs en önskan, en idé, ett ideal som i sig utesluter ett större antal, och även inom eliten finns en elit och så fortsätter det.

 

Dagens fokus ger vi till Hungerprojektets viktiga arbete för Noll hunger och fattigdom till 2030. Varje krona som du donerat till Hungerprojektet idag går oavkortat till deras projekt.

Visste du att hungern är världens största problem som också har en lösning? När Hungerprojektet startades 1977 dog 30 000 barn varje dag av orsaker relaterade till hunger. Fram tills idag har den siffran minskat med 70%!

Men för att nå målet behöver vi alla hjälpas åt. Och vi måste agera NU. För att avskaffa hunger och fattigdom krävs ett helhetsperspektiv på samhällsutveckling och framsteg inom många områden samtidigt.

 

De tre grundpelarna för Hungerprojektets strategier är följande:

1. Börja med kvinnor

2. Mobilisera samhällen

3. Arbeta för lokala partnerskap

hungerprojektet, utrota fattigdom, nyårslöfte, nyårskalender istället för julkalender, börja bidra

“Att arbeta för att förbättra relationen och öka förståelsen mellan invånare på olika politiska nivåer är en nyckelfaktor för att lägga grunden till sunda samhällsstrukturer.”

No Comments

Post A Comment