Vad kan du börja drömma om att tro på - Karmakontot
27893
post-template-default,single,single-post,postid-27893,single-format-standard,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,columns-3,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Vad kan du börja drömma om att tro på

Drömmar kanske inte är rena mystiska förutsägelser men de har faktiskt en tydlig psykologisk prognosförmåga om framtiden. Att kunna förutse en bättre värld och framtid hindras delvis av historien självt ur ett neurobiologiskt perspektiv. Anledningen är att vi inte kan tänka något nytt innan vi lagrat (ackumulerat) ny kunskap. Men genom att korsbefrukta vår fysiska, mentala och själsliga erfarenhet kan vi skapa en framtid av optimism.

Världen vi har skapat är en produkt av vårt tänkande, och den kan inte förändras utan att vi förändrar vårt tänkande. – Albert Einstein

Ur våra drömmar föds den bättre framtiden

En orm är en orm för att vi har lärt oss hur en orm ser ut och beter sig, och för att vi bestämt att kalla det för en orm. Men i en dröm kan känslan av ormens beteende vara mer likt vad vi känner till som en fjärils, vilket korsbefruktar bilder av verkligheten och kan skapa nya väsen (eller lösningar) för sådant vi ännu inte bestämt ord för. Drömmar länkar fragmentala bilder från en blandning av historier utan att vara begränsad till sådant vi redan har en benämning för. Därför kan drömmar i sin tur leda till en ny dröm eller situation långt senare i livet som annars aldrig skulle inträffat.

Optimister har starkare instinkter

Pessimismen och optimismen lever över hela planeten, oavsett ålder, etnicitet och socioekonomisk status, men i olika utsträckning. Optimism kan inte existera utan ett värderande av framtiden, eftersom optimism är per definition en positiv tro om vad som kommer att ske. Så för att kunna förstärka vår egen optimism får vi börja med vår identitet. Vem är du, och hur definierar du dig själv? Är det ens möjligt att referera till vem du är utan att hänvisa till det förflutna och dina minnen, för idag vet vi att samma regioner i hjärnan såväl är inblandade i att komma ihåg ditt förflutna som att föreställa hur framtiden kommer att se ut.

Det är logiska funderingar eftersom vårt framtida själv byggs från det som har passerat. Så när vi ​​ska föreställa oss en optimistisk framtidsbild behöver vi skilja oss från historiens boja, och som Einstein ska ha sagt:

Fantasi är viktigare än kunskap. Kunskap är begränsad till det vi redan vet och förstår, medan fantasin omfattar hela världen och allt som vi överhuvudtaget kommer att kunna veta eller förstå.

Pessimister glömmer att skratta

Optimism är ett nödvändigt inslag som bara kan upprätthållas genom att göra prognoser av framtiden, vilka utgår från våra intryck av nutid, drömmar, fantasi och föreställningar av egna och andras historier korsade, subtraherade och adderade med varandra. Att drömma har en viktig uppgift: att korsbefrukta kunskap med fantasi. Och att inte drömma kan hindra oss att tänka i nya banor. Vi vuxna behöver mer aktivt bygga förutsättningar för en optimistisk framtidsbild. Genom att bryta rutiner och skratta ofta expanderar vi vad som skulle kunna vara möjligt.

Tack för att Du finns

Vi ska överskatta vår framtid, men inte underskatta kraften i nuet där vi planterar och skapar förutsättningar för en optimistisk framtidsbild. När vi drömmer anar vi bortom det vi redan känner till. Där olika tankebanor idag samexisterar kommer nya tankebanor förr eller senare att födas och andra tyna bort genom att det inte längre har någon som tror. Det är därför Du, och vi alla är så viktiga i att bygga den framtid som vi skulle vara stolta över att lämna efter oss. Ett paradigmskifte håller på att ske.

 – Vad kan du börja drömma om att tro på?

 Håll utkik efter vårt kommande blogginlägg om att bli mer optimistisk.

Jag skulle hellre vara en optimist och en dåre än en pessimist och ha rätt. -Albert Einstein

 

1 Comment
  • Att vara eller inte vara optimistisk - Karmakontot
    Posted at 10:27h, 30 mars Svara

    […] ”Vad kan du börja drömma om att tro på” var det första inlägget kring att tänka nytt, om egenmakt och framtidshopp. Nu går vi djupare in på anledningar till att låsa upp gamla bojor och idéer. Ju fler optimistiska individer världen har, desto starkare optimism och bättre förutsättningar har vår framtid. […]

Post A Comment