Handlingskraftiga unga - Karmakontot
26933
post-template-default,single,single-post,postid-26933,single-format-standard,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,columns-3,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Handlingskraftiga unga

Himla, 9 år startade ett eget parti – Världspartiet, som brinner för djur, natur och att hjälpa flyktingar.  Vilket fantastiskt exempel på handlingskraft!

Vad är det som gör att vissa barn och ungdomar inte verkar få slut på energi och handlingskraft medan andra verkar mer hopplösa och snarare handlingsförlamade?

 

Jag var en gång på en föreläsning av Ellen Almers som har utfört en Doktorsavhandling i didaktik, en studie för att bidra till kunskapsutveckling om hur unga människor utvecklar handlingskompetens för hållbar utveckling. Hon följde tre ungdomar med flera års engagemang i hållbarhetsfrågor för att se gemensamma nämnare och i slutsatsen fann Almers sex gemensamma kärnpoänger:

  • Känslomässiga reaktioner
  • Upplevd kompetens
  • Kontrasterande perspektiv och normativ grund
  • Handlingsimpregnering
  • Tillit från och tillit till vuxna
  • Social gemenskap kontra utanförskap.

 

Som motiv och drivkrafter för engagemanget framstår känslomässiga reaktioner som initierar önskan om förändring och vilja till handling, längtan efter meningsfullhet, önskan om att komma till sin rätt och längtan efter gemenskap.

Karmakontot har som syfte att öka engagemang och handlingskraft och tror att samhället kan bli bättre på att prata med barn och ungdomar på ett inkluderande sätt för att lyfta deras motivation och drivkraft. Bara om de blir inkluderade i samtal om vilka problem som finns i världen kan de få känslomässiga reaktioner. De behöver veta att de alla kan skapa förändringar och att de är viktiga.

 

Himlas mamma Lisa Falk berättar att Himla upplever nog att hon kan påverka för att hon är omgiven av människor som jobbar politiskt och ideellt i olika föreningar.  Andra saker som hon tror påverkar om du tror att du kan göra skillnad är personlighet, klass, inkludering och självförtroende.

”Hilma tror att hon kan bli vad som helst, att hon kan bo var som helst på jorden och hon behöver inte oroa sig för basala saker i livet. Inte alla barn som har den möjligheten. ”

 

 

No Comments

Post A Comment