Barns psykiska hälsa - Karmakontot
26945
post-template-default,single,single-post,postid-26945,single-format-standard,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,columns-3,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Barns psykiska hälsa

Det är konstigt att frågor kring psykisk ohälsa bland barn och unga inte är en av de högsta prioriteringarna inom politik. Det bör vara en fråga som fler departement behandlar och samarbetar i eftersom frågan berör dem alla på något sätt. Det är glädjande att allt fler barn och unga får större inflytande, på sina villkor, för idag vet vi att kränkta barn blir sjuka vuxna och kopplingen mellan maskrosbarn och utbrändhet är belagd. Barn till vuxna med psykisk ohälsa, som ofta beror på bakomliggande faktorer förknippade med föräldrar i fattigdom, utanförskap eller kulturell bakgrund, lever ofta ett dubbelliv med en splittrad världsbild och är därför extra utsatta. Idag ökar självmorden bland barn, och fler pojkar än tjejer väljer att ta sitt liv. Det finns alltså en stark koppling mellan folkhälsa och levnadsvillkor och därmed kan vi kalla det för en demokratifråga.

Även om tröskeln har blivit lägre för stigmatiseringen av psykisk ohälsa har den självupplevda psykiska ohälsan försämrats och det berör tre fjärdedelar (¾) av befolkningen. Psykisk ohälsa är en fråga som måste återaktualiseras hela tiden eftersom levnadsvillkoren ständigt förändras, och vi behöver både vuxna och politiker bli bättre på att kommunicera på ett mer inkluderande sätt med barn och unga för att förstå hur lösningarna ser ut för dem. Kanske bör vi även fundera över vad som egentligen är psykisk hälsa.
 
Trygga barnen är ett gott exempel på ett arbete där man är lyhörd för vad barn och unga anser att de behöver. Deras aktiviteter är utvecklade i nära dialog med deras målgrupp och bryter det sociala arvet med gemenskap, hopp och framtidstro. Dem erbjuder bland annat barn och unga att tillsammans fira en trygg midsommar, här kan du läsa mer om en trygg midsommar. Du kan så klart även välja att bidra till Trygga Barnen med ditt gåvokort från Karmakontot!

Inget barn har tid att vänta på sina rättigheter

 

No Comments

Post A Comment