Hur bor vi i en hållbar framtid? - Karmakontot
26856
post-template-default,single,single-post,postid-26856,single-format-standard,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,columns-3,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Hur bor vi i en hållbar framtid?

Det kan vara svårt att få en överblick på vad som är på gång omkring oss. Vart och hur ska vi bo och leva i ett hållbart samhälle i framtiden? Vilka möjligheter finns i städer, på landsbygden och för vår samhällsstruktur? Vilken vision för naturen-, djuren- och människans symbios har Du för dig och dina efterlevande? Här kommer tre visioner för framtida hållbart boende.

 

Hört talas om urbant jordbruk eller Plantagon?

Att bygga hållbara och självförsörjande hus mitt i städerna är redan verklighet, moderna byggnader där de boende kan odla sin egen mat på smarta grönområden och där egen energi produceras i överskott.

Plantagon International är global och innovationsledande inom urbant jordbruk och har utvecklats av Indianerna i Amerika. Plantagons elastiska livsmedelssystem minimerar behovet av mark, vatten, energi och bekämpningsmedel vilket leder till låg miljöpåverkan. Deras affärsidé är att utveckla innovativa lösningar för att möta den ökande efterfrågan på lokalt odlad mat i städer runt om i världen. I Sverige började man bygga ett internationellt kompetenscentrum för urbant jordbruk i Linköping enligt plantagonkonceptet år 2012.

Mer information om Plantagons koncept eller stöd konceptutvecklingen genom att bli plantagonmedlem här. Facebook. Twitter.

“Om nu -När? Om inte här, Var? Om inte vi -Vem?”

Titta på videon om varför urbant jordbruk är framtiden

 

En självförsörjande gård.. Drömgården, finns den?

Många drömmer idag om att bygga upp sin egen självförsörjande gård på landet med odlingar och produktion av egen el. Men finns drömgården?

Jodå, på Muskö utanför Stockholm finns Drömgården! Här har man återskapat ett levande jordbruk kopplat till miljövänliga bostäder. Jordbruket kompletteras med verksamheter inom matberedning med ett gemensamt besökscentrum. Drömgården skall genomsyras av miljöhänsyn och bostäderna erbjudas i varierande storlekar från ett rum och större och i olika upplåtelseformer.

Anpassning till naturen och kulturhistorian på platsen och kopplingen till odlingslandskapet och levande lantbruk är det övergripande temat. Det kan nämnas att när gården blomstrade på 1800 talet var den ett lokalt produktionscentrum med bland annat lanthandel, eget bränneri och mejeri. Drömgårdens vision är att ge fler människor möjlighet att bo och umgås på landet. Och du kan vara en del av förändringen, att göra en verklig förändring i ditt liv i en mer hållbar riktning.

Mer information om Drömgårdens koncept, aktiviteter eller boende här. Facebook. Twitter.

För intresserade av eget självförsörjande tipsar vi också om “The eco barn project”: http://youtu.be/MklpMguS-OQ

“Ledordet stavas Gemenskap!”

 

Omplanerad samhällsstruktur och Venusprojektets vision

Hur kan våra samhällsstukturer se ut framöver i en hållbar värld? Kan vi bygga om ohållbara strukturer till hållbara sådana eller behöver vi tänka om från början?

Venusprojektet bygger på en vision grundad av Jacque Fresco, som idag är närmare hundra år, och hans livsprojekt är ett socialt- och miljömässigt hållbart samhälle. Fresco härleder globala kriser till den avhumaniserande miljön i ett monetärt system. Och menar att pågående automatisering som ersätter mänsklig arbetskraft innebär att många människor inte kommer att ha köpkraft att köpa varor och tjänster i framtiden.

Venusprojektet föreslår därför ett system där teknik integreras i en holistisk socioekonomisk design där den primära funktionen skulle vara att maximera livskvaliteten i stället för vinster. Detta projekt introducerar också en uppsättning praktiska verktyg för att förverkliga en resursbaserad ekonomi.

Mer information eller för att engagera dig för Venuskonceptet här. Facebook. Twitter.

“Vi måste sluta kämpa för mänskliga rättigheter och lika rättvisa i ett orättvist system, och börja bygga ett samhälle där lika rättigheter är en integrerad del av designen.”

Titta på videon om du vill inspireras av visioner och teknik utifrån Venuskonceptet

 

Kontakta gärna Karmakontot om du har ytterligare funderingar eller tips på hur man kan bidra för att skapa en så schysst framtid som möjligt.

 

 

No Comments

Post A Comment